Cesium terapi vid prostatacancer

OBS:Nedanstående text har jag inte fått medicinskt granskad av expertis men jag tycker det verkar vara en intressant och väljer därför att skriva om cesiumterapi.

Cesium terapi är en behandlingsprotokoll vid cancerterapi. Och det är ett alternativ läkarna ger sällan sina cancerpatienter. Tanken är att höja sina pH-nivåer och göra sin kropp alltför alkaliskt för cancerceller att sprida sig. Ett billigt alternativ för att öka cesium är bakpulver som en person som fick diagnosen långt gången prostatacancer.

Observera konsultera alltid med din läkare innan du börjar med någon liknande behandling.

Källa:

One Mans Story With Baking Soda Treatment