Gener som reglerar processer kring prostatacancer

Att hitta ett enzymer och enskilda gener som reglerar processer kring prostatacancer kan ge oss nya och förebyggande mediciner och metoder att motverka prostatacancer.

Sirtuin enzymer har varit inblandade i neurodegeneration, fetma, hjärtsjukdomar och cancer. Forskning som publicerats i The American Journal of Pathology visar att förlusten av sirtuin (SIRT1) driver bildandet av tidig prostatacancer (prostata intraepitelial neoplasi) hos möss.

Forskare under ledning av Dr Pestell Thomas Jefferson University, skapade en musmodell som saknade SIRT1 och upptäckte att dessa möss var mer benägna att utveckla en tidig form av prostatacancer kallas prostata intraepitelial neoplasi (PIN).

Källa: neuroscientistnews.com

Genterapi verkar lovande som behandlingsstrategi för både lokal och metastaserande prostatacancer. Läs mer