Hormon terapier

Hormonbehandling är en metod för kemisk behandling som syftar till att ändra dina hormoner för att stoppa eller bromsa tillväxten av cancerceller. Testosteron agerar vanligtvis som en tillväxtfaktor och hormonbehandlingen bygger på androgen motverkande terapi och att hindra testosteronet som prostatakörteln använder för att växa.

Detta förfarande är tillfällig på grund av att de flesta patienter utvecklar en resistens mot effektiviteten i injektionerna efter ca 2 år. Hormonbehandling är inte ett botemedel, och brukar rekommenderas om patienten har ett högre stadium för prostatacancer. Tanken är att förlänga patientens liv och bromsa cancerns tillväxt.

Det finns olika metoder att motverka testosteronet:

  • Kirurgisk kastrering (operera bort testiklarna)
  • Medicinsk kastering
  • Behandling med östrogen
  • Behandling med antiandrogener