Inkontinens för män

Kissar du ofta?

Kissar du ofta?

Urininkontinens eller urinläckage innebär svårigheter att kontrollera urinen och drabbar en av åtta män någon tidpunkt i livet. Den som drabbas kan fort bli kissnödig och läcka urin. En vanlig orsak är förstorad prostata. För många är det skamligt eftersom det är förknippat kring ens personliga hygien och kan lukta.

Behandlingar mot inkontinens

  • Undvik att dricka för mycket speciellt kaffe eller te som är urindrivande
  • Undersök prostatan – kontakta läkare eller uroterapeut för att få vägledning och behandling
  • Medicinering men läkemedel mot inkontinens har begränsad effekt men det fins muskarinreceptorhämmare som innehåller tolterodin.

Hjälpmedel för män för att motverka inkontinens
Det finns diskreta inkontinenshjälpmedel på Apoteket som fungerar precis som bindor som hjälper dig vid små urinläckage och ansträngningsinkontinens och efterdropp. Storleken beror på hur stora besvären är.