Kryoterapi

 

Kryoterapi är en metod där man under operation fryser prostatan och därefter tinas den upp i syfte att förstöra cancerceller.

Standardbehandlingar för lokaliserad prostatasjukdom inkluderar kirurgi (radikal prostatektomi), strålbehandling och aktiv övervakning. Nya behandlingsmetoder utvärderas med syfte att minska komplikationer i samband med standardbehandlingar, samt att utveckla en effektiv behandling. En sådan ny behandlingsform är kryoterapi, en metod där man för in prober direkt i prostatatumören och dödar maligna celler av en frysningsprocess.

Kryoterapi erbjuder ett potentiellt alternativ till standardbehandling för primär behandling av lokaliserad prostatacancer. Men den dåliga kvaliteten på tillgängliga studier gör det svårt att bestämma fördelarna med denna stödform. Randomiserade studier behövs för att utvärdera den fulla potentialen av kryoterapi hos män med prostata sjukdom. Patienter som väljer kryoterapi som terapeutiska alternativ bör göras fullt medvetna om rapporterade effekter, komplikationer och hur pass få bevis som effektiv metod som det är.

Kryoterapi metoden används också för hud (dermatologi), lever metastaser mm.

Läs mer