Lynparza prostatamedicin

Lynparza (går även under namnet olaparib) är AstraZenecas prostatamedicin. Det är en precisionsmedicin som är den första och enda PARP-hämmaren som demonstrerar aktivitet i kombination med standard-of-care behandling i prostatacancer. Forskarna hoppas att Lynparza blir ett standard vapen för avancerad utvecklad prostatacancer som kan riktas selektivt på de män som mest sannolikt kommer att gynnas.

Data har visat klinisk förbättring av medianvärdet för progressionsfri överlevnad (rPFS) med Lynparza (olaparib) i kombination abirateronacetat jämfört med abirateronacetat i monoterapi. Lynparza utvecklas och kommersialiseras gemensamt av AstraZeneca och MSD.

Lynparza är även godkänt för äggstockar och har visat ge goda resultat för bröstcancer.