Prostata tester och screening

Prostataförstoring

Hur görs prostata screening?

Stockholm3-testet är ett omfattande blodtest som kombinerar fem proteinmarkörer över 100 genetiska markörer och kliniska data för att bedöma risken för en behandlingskrävande (allvarlig) prostatacancer vid vävnadsprov. Läs mer på https://sthlm3.se

Prostataspecifikt antigen (PSA) blodprov: Vid detta test kollas PSA som är ett ämne som kan finnas i höga halter hos män med prostatacancer. Ett högt PSA-nivån innebär dock inte alltid att en man har prostatacancer. PSA-nivåerna kan vara höga hos män med andra typer av prostataproblem.

Rektal undersökning: vid detta test för läkaren in ett finger i ändtarmen för att känna om prostatana har klumpar eller något annat ovanligt.

Prostata cancer tester är mer tillförlitliga om de utförs två gånger

Ett enstaka PSA-prov är inte tillräckligt för diagnos
Prostataprov i ett tidigt skede brukar inte visa symptom. Karolinska Institutet skriver på sin webbplats om PSA-värdet är över tre och man går vidare med vävnadsprover så upptäcks 80-85 procent av de elakartade, snabbväxande tumörerna.

Om blodprovet PSA
PSA är ett protein som betyder prostataspecifikt antigen och är ett ämne som utsöndras av normala celler i prostatakörteln. Om du har en sjukdom i prostatakörteln innebär det att PSA i blodet ökar.

PSA-screeningtest tyder ofta på att prostata cancer kan vara närvarande men det finns ingen cancer. Detta kallas ett ”falskt positivt” resultat. Falskt positiva resultat orsaka ångest och oro och kan leda till uppföljande tester som inte behövs. Dessa tester kan orsaka skador såsom feber, infektion, blödning, urinvägsproblem, och smärta. Ett litet antal män kommer att behöva åka till sjukhus på grund av dessa komplikationer. US Preventive Service task Force skriver också om problemet med ”överdiagnosticering.”
Källa: US Preventive Service Task Force

Ett värde från ett PSA-prov kan indikera att man behöver göra en ytterligare utredning. Om du har ett förhöjt PSA värde kan detta bero på prostatacancer men även att prostatan är förstorad eller prostatitis. Ett måttligt förhöjt PSA beror oftare på en godartat prostataförstoring snarare än på cancer. Patienter med PSA-värden över 4 ug /l bör överföras till en urolog för vidare utvärdering.

En grupp forskare i Ottawa, Kanada, har upptäckt att om PSA-prov upprepas ökar tillförlitlighet vilket minskar onödiga biopsier med 60 procent. Läs mer

Om du upplever smärta i testiklarna bör du uppsöka en läkare omedelbart. Minst hälften av patienter med testikelcancer brukar uppleva smärta. Var medveten om detta och uppsök läkare! En stor utmaning i att behandla prostatacancer är att veta om och när patienten behöver opereras. Den nuvarande metoden innebär att man gör biopsi av tumören i mikroskop, men biopsin kan ha betydande biverkningar såsom infertilitet , erektil dysfunktion och urineringsbesvär.

Biopsi
Prostatacancer diagnostiseras ofta med hjälp av en biopsi av vävnaden i prostatan. Det vanligaste sättet är att använda en ultraljudscanner och att undersöka prostatan genom att sticka en nål som tar ett litet prov av prostatacellerna. Ofta används lokalbedövning. Biopsier är inte 100% tillförlitligt och om symtomen fortsätter efter ett test bör man alltid gå tillbaka till sin läkare. Man mäter sannolikheten att prostacancer sprids med ett poängsystem Gleason där 6 eller lägre innebär att cancern har en god sannolikhet att inte spridas vidare. En Gleason på 7 innebär att cancern har en medelhög risk för spridning, medan en summa på 8 indikerar att det finns en stor chans att spridas.

Ny forskning vid screening
Ny forskning från the Institute of Cancer Research in the U.K (Institutet för Cancer Research i Storbritannien) visar att screening av män med hereditet för prostatacancer och vissa genmutationer kan hjälpa läkare att identifiera män som är mer benägna att utveckla den aggressiva formen av sjukdomen. I studien som publicerades i British Journal of Cancer, analyserade forskarna blodprov från 191 män med prostatacancer.

Genen som kodar ERG

Forskare har identifierat 14 genetiska mutationer som kan förutspå prostatacancer och DNA hos män som har större risk att utveckla mer dödlig form av prostatacancer. PSA-prov (Prostate-Specific Antigen) har lika stor positiv effekt som mammografi men ska inte ses som ett cancerprov. Tidigare var antalet cancerfall med dödlig utgång hög men tack vare fler kontroller av prostatan har den minskat markant.

Omkring två tredjedelar av prostatatumörer uppvisar överdriven aktivitet av genen som kodar ERG transkriptionsfaktor. En studie publicerad av Shiv Srivastava, Isabell Sesterhenn och kollegor visar att cancerceller lätt kan detekteras i vävnadsprover mänskliga använder ERG-bindande antikroppar som utvecklats av sitt lag. Läs mer

Visualisera sjukdomar
De vanligaste metoderna för att visualisera sjukdomar visar bilder av anatomi och inkluderar Magnetic Resonance Imaging (MRI),  fluoroscopy (genomlysning), Computed Axial Tomography (CAT scan eller datortomografi), röntgen och ultraljud. Det finns också metoder kring molekylär bildbehandling (se progenics.com).

Artificiell Intelligens och vårdapplikationer
AI marknad för vårdapplikationer förväntas uppnå en årlig tillväxt på 42% fram till 2021. Bättre behandlingsresultat, minskade behandlingskostnader, och minskning av onödiga sjukhuskostnader med enklare flöden och patientcentrerade behandlingsplaner är den främsta orsakerna till den successiva tillväxten inom AI marknaden inom sjukvården.

År 2020 förutspås kroniska sjukdomar som cancer och diabetes diagnostiseras med hjälp av kognitiva system som visar realtids 3D-bilder genom att identifiera typiska fysiologiska egenskaper vid skanningarna.

Forskarna blodprov från 191 män med prostatacancer

Forskarna fann att mutationer i åtta gener gav en ” ökad risk ör aggressiv prostatacancer”. De planerar att finjustera dessa resultat ytterligare i en större studie som kommer att titta på DNA hos mer än 2000 män och 192 gener och som publicerats i British Journal of Cancer.