Prostatacancer och 10 års framsteg

Prostatacancer är den vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall hos män. Mer än 75% av patienterna dör inte av sin prostatacancer.
Artikeln handlar om prostatacancer under det senaste decenniet och de framsteg och misslyckande som har gjorts.

Framförallt handlar artikeln om att använda flera olika metoder och de presenterade en studie kring screening.

I Sverige har vi forskningsbolag som Chundsell Medical som forskar kring molecular diagnostik för cancersjukdomar, vilket gör det möjligt att förutsäga prognosen för sjukdomen och därigenom förenkla valet av den lämpligaste behandlingen för varje patient.