Prostata cancer

Prostatacancer

Vad är prostatacancer?

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige och varje år drabbas ungefär 10 000 svenskar. Prostatacancer är en cancer som uppstår i prostatan, en liten körtel hos män som gör bär sperman. Prostatan ligger under urinblåsan och framför ändtarmen.Det är en sjukdom där många som är drabbade känner sig väldigt ensamma. Vid sjukdomen bildas elakartade celler (cancerceller) i prostatavävnaderna. Den utvecklas i prostatakörteln som är det manliga reproduktiva systemet.

Hur vanligt är prostatacancer?

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. De som drbbas är relativt gamla och ungefär 60% av fallen diagnosticeras hos män över 65 år. Prostatacancer är vanligast förekommande hos män över 50 år (ACS, 2010). Det är väldigt ovanligt med prostatacancer hos män under 50 år men eftersom screening blivit vanligare i tidigare åldrar hittar man allt oftare yngre män med sjukdomens tidigare stadier och med lokala tumörer.

Orsaker till prostatacancer?

Forskare har inte kunnat få en fullständig förståelse av orsakerna till prostatacancer. Men de primära riskfaktorerna tros vara ålder, familjehistoria och fetma (ACS, 2010).

Forsknig visar att det finns ett komplext förhållande mellan fettsyror och risken för prostatacancer (Brasky, Till, vit & Neuhouser, 2011). Omkring hälften av riskfaktorerna för prostatacancer tros vara ärftliga.

Eftersom det finns stora geografiska skillnader i förekomsten av prostacancer tror man det finns flera livsstilsfaktorer. De är vanligast i de skandinaviska länderna och lägst i Kina och Japan. Risken för en asiat att drabbas ökar när de immigrerar till USA vilket tyder på att kosten kan spela en stor roll.

Går det att förebygga prostatacancer?

Grönsaker tros skydda och man intresserar sig bland annat för tomater som har en röd antioxidant lykopen (karotenoid). Studier har visat på ett omvänt samband mellan lykopen och risken att drabbas av prostacancer. (Källa: Clinton et al 1998; Hadley et al 2002).

Ladda ner pdf-dokument prostacancer går att förebygga

Vilka har störst risk att drabbas av prostatacancer?

Personer som löper högre risk att få prostatacancer är:

 • Afroamerikanska män som är mer benägna att utveckla denna cancer i alla åldrar
 • Män som är äldre än 60
 • Män som har en far eller bror med prostatacancer
 • Män som använder för mycket alkohol
 • Jordbrukare
 • Män som äter en kost rik på fett, särskilt animaliskt fett (det är mindre risk att drabbas för vegetarianer)
 • Överviktiga
 • Däckfabriksarbetare
 • Målare
 • Män som har hög frekvens av tungmetallen kadmium (man får mycket kadmium av potatis och vete)

Prostata cancer kan visa olikartade symptom, och det kan också vara symptom för andra prostata sjukdomar, som inte behöver vara cancer. Så för att vara säker på den sjukdom lider av ska du alltid uppsöka läkare och genomgå en läkarundersökning.

Godartad prostataförstoring och prostatacancer är åldersrelaterade sjukdomar som drabbar majoriteten av män i västvärlden. Förekomsten av prostatacancer varierar kraftigt över hela världen, vilket tyder på att en viktig roll spelas av livsstil och kost. Områden som Europa och USA har större andel som drabbas, medan andra områden som södra och östra Asien har mindre frekventa fall.

Symptom

Symptomen nedan kan inträffa med prostatacancer men dessa symtom kan också orsakas av andra prostatabesvär :

 • Fördröjd start av urinflödet
 • Läckage av urin oftast efter urinering
 • Långsam urinström
 • Att inte kunna tömma all urin
 • Blod i urinen eller sperman
 • När cancern har spridit sig, kan man få skelettsmärta eller ömhet oftast i nedre delen av ryggen och bäckenet.

Hur du undersöks för prostata cancer

Det finns flera typer av undersökningar när du träffar läkaren. Först är intervjun, där patienten svarar på frågor om livsstil, familjens genetiska bakgrund, vanor och naturligtvis sjukdomshistoria. För det andra gör man en undersökning, av en urolog eller urologiska onkolog på patienten.

De första läkarna gör att försöka hitta orsaken till dina problem och de gör ett blodprov och en rektalundersökning. Blodprov är mycket effektivt för att ta reda på hälsotillstånd och upptäcka prostatacancer. De kontrollerar hemoglobin och mängden av celler i blodet. Om anemi finns, kan det vara en av orsakerna till cancer. Blodprov avslöjar en hel del nyttig fakta, men det visar inte om en person lider av prostatacancer. Blodtest är användbart för att upptäcka problem i prostatan.

Det också tas i prover på antalet alanin och aspartat-aminotransferas, enzymer som produceras i levern. Om numret är hög, som kan det indikera att prostatacancer har påverkat levern. Men detta antal kan vara stora om vår kropp får andra problem, förutom prostatacancer. Ett annat enzym som finns i ben och lever kan indikera cancer att någon av dessa delar är alkaliskt fosfatas. Läkare också kontrollera ditt blod för kreatinin, som anger tillståndet för njurarna.

Metoder och screening att upptäcka prostatacancer

Prostacancer är vanlig men svår att diagnostisera och behandla. I början är det svårt att hitta symptom. Flera av de metoder som används idag har brister i tillförlitlighet.

 • PSA tester är den vanligaste metoden i Sverige där man mäter PSA-nivån i blodet. Det görs genom blodprov där man tar P-PSA kvot, P-PSA. Om du tar dig till en läkarstation skickar de dig till ett laboratorie som tar blodprovet. Ett PSA test visar inte om en person har cancer eller inte utan bara om halterna av prostataspecifikt antigen i blodet är förhöjda. Ofta stiger PSA nivån innan man ser någon symptom. Om det visar sig att du har förhöjda PSA nivåer går man vidare och tar ultraljud och eventuellt vävnadsprover. Ladda ner dokument om PSA
 • Magnetkamera hittar mellan 85-90% av alla tumörer men går att kombinera med ultraljud för att öka upp träffsäkerheten.
 • Vävnadsprov sker genom att flera nålar stick in i ändtarmen efter ett schema och med ultraljud. Risken är att cancern missas och att nålarna träffar lågrisk tumörer.
 • Rektal undersökning för att känna om det finns knölar på prostatan
 • Transrektalt ultraljud som använder ljudvågor
 • Biopsi där man tar vävnadsprover som är 1,5 cm lång och 1,5 mm bred vilket är en relativt smärtsam metod
 • Ultraljudscanning är ett alternativ till Biopsi som utvecklats i Eindhoven enligt en artikel i Nyteknik
 • Kombinationssensor pågår det forskningsprojekt kring bla på CMTF (Centrum för medicinsk forskning och fysik)
 • Urinprov där man ser på proteinet EN2 hittar 70%
 • På senare tid har man pratat om att använda AI och algoritmer för att tolka bilder.

Du har rätt att få en second opinion
OBS Du har alltid ett val att få en oberoende bedömning av en annan läkare vid ett annat sjukhus vid val av behandling vid tidig prostatacancer.

Prostatacancer symptom och indikatorer

Symptomen på prostatacancer är varierande och kan vara svåra att förutse. En indikator vid prostatacancer är prostatic syran, vars nivå är förhöjd i nästan alla män lider av prostatacancer. Men kan också tyda på vissa sjukdomar exempelvis i levern.
Om män har genförändringen BRCA2 så innebär det att det är större risk att man drabbas av en aggressiv tumör enligt en artikel i Journal of Clinical Oncology. Läs mer

Blodnivåerna av gamma-linolensyra och dihomo-gamma-linolensyra och fettsyror, som är förknippade med linolsyra metabolism är direkt förknippad med en ökad risk för prostatacancer (Chavarro, Stampfer, Li, Campos, Kurth, och Ma, 2007).

Skiftesarbetande män har högre risk för prostatacancer. De bakomliggande mekanismer är melatonin – ett ämne vars ämne är betydligt lägre hos nattarbetande.

Medicin och behandlingar av prostatacancer

Behandlingen beror på många saker, inklusive din Gleason poäng och din hälsa. Läkaren kommer att diskutera dina behandlingsalternativ. Ett av de svåraste delarna är att man kastreras kirurgiskt eller kemiskt dvs tar bort produktion av det manliga könshormonet testosteron. Därmed bromsar utvecklingen av prostatacancern. De vanligaste behandlingsalternativen är hormoner, bestrålning eller operation.

Behandlingsalternativ

Läkaren rekommenderar det behandlingsalternativ som är bäst för dig. Beslutet kommer att vara baserat på din hälsa men även hur långt framskriden din cancer är. Den första strategin i de flesta behandlingsplaner är att undersöka och vänta. Tecken och symtom som kan tyda på prostatacancer kan också vara tecken på andra problem, såsom en infektion i eller i närheten av din prostata.

 • Hormonbehandling: är en metod för kemisk behandling som syftar till att ändra dina hormoner för att stoppa eller bromsa tillväxten av cancerceller. Detta förfarande är tillfällig eftersom de flesta patienter utvecklar en resistens mot effektiviteten i injektionerna efter ca 2 år. De vanligaste hormonella behandlingarna är injektioner av GnRH-analoger eller GnRH-antagonister som tar testosteron som behövs för att cancern ska växa.
 • Kirurgi (radikal prostatektomi) och prostatacancer operation är den enda behandlingen som tar bort den cancersjuka prostatan. Den vanligaste metoden har varit öppen prostatektomi som kräver ett långt snitt på 20-25 cm vilket har en lång återhämtningsperiod och stor ärrbildnad. Modernare metoder använder da vinci prostatektomi som är en minimalt invasivt alternativ där kirurgen använder titthålsoperation). Da Vinci metoden innebär snabbare återhämtning, mindre smärta och snabbare återhämtning från inkontinens och impotens.
 • Strålbehandling och cytostatika. Det finns faktiskt tre olika typer av strålbehandlingar. Extern strålbehandling med brakyterapi eller kryoterapi kan stråla, bränna eller frysa prostatan. En ny alternativ extern strålbehandling är protonterapi (protonstrålning) som börjat att användas i Uppsala.
 • IRE-metoden innebär pulsade elektroniska fält används av kliniken för prostataterapi i Heidelberg. Läs mer
 • Minska tillgången till testosteron som stimulerar tillväxten av prostatacancer
 • Kyroterapi – där din prostata fryses för att sedan tinas för att förstöra cancerceller.
 • Brachyterapi – radioaktiva frön i prostatan som implanteras med en serie av injektioner under narkos.
 • Nya mediciner för män som är sent i sjukdomsstadiet är tex Zytiga och Alpharadin nya mediciner.
 • High Intensity Focused Ultrasound använder fokuserat ultraljud för att värma och även avdunsta sjuk vävnad av din prostata.

Efter behandling för prostatacancer, kommer du att bli övervakade för att säkerställa att cancern inte sprider sig. Detta innebär rutinkontroller, inklusive tester och PSA.

Kost

Det har publicerats studier som visar att man kan stoppa eller vända utvecklingen av prostatacancer genom att ändra kost och livsstil, och 70 procent får en minskad tillväxt av tumören, eller hämning av tumörens tillväxt, jämfört med bara 9 procent i kontrollgruppen. Källa Dean Ornish.

Fiskoljor och prostatacancer

Studier har antytt att det kan finnas ett samband mellan fiskolja och utvecklingen av prostatacancer. Fiskolja består av omega-3-fettsyror; eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) (Swansom, Block, och mus, 2012).

Ett antal studier har visat att EPA och DHA har olika hälsofördelar, bland annat anti-cancereffekter. Men samtidigt har olika studier rapporterat motstridiga uppgifter om fiskoljan har en positiv effekt, negativ effekt eller ingen effekt på utvecklingen av prostatacancer (Swansom, Block, och mus, 2012).

Laboratorieundersökningar har visat att n-3-fettsyror hämmar och n-6-fettsyror stimulerar prostatatumörtillväxt, men den är fortfarande oklart om intaget av dessa fettsyror påverkar risken för prostatacancer hos människor (Leitzmann, et al. , 2004).

Behandlingar vid prostatacancer

Behandlingsalternativ och prognos beror på cancerstadiet och vilka problem som du har och du ska alltid rådgöra med din läkare. En godartad prostataförstoring har naturligtvis andra behandlingsformer än prostatacancer.

Eftersom det finns risker bör du alltid se till att undersöka prostatan.

 • Observation (avvaktande under observation)
 • Läkemedel (exempelvis Zometa) och kemoterapi
 • Lokal strålbehandling av prostatan som har cancer
 • Behandling med cesium
 • Nedfrysning av den cancerösa prostatan (kryoterapi). Kryokirurgi använder flytande kväve för att frysa och döda prostatacancerceller.
 • Hormonell behandling (ofta antiandrogen) bromsar tillväxten av cancerceller genom att blockera testosteronets inverkan. Görs ofta tillsammans med strålningsbehandling eller kryoterapi.
 • Operation och borttagande av den cancerösa prostatan (radikal prostataektomi). Det går att göra med titthållskirurgi som da Vinci eller öppen kirurgi.

Det finns också experimentella behandlingar som ultraljud med hög energi.

Prostatacancer dödlighet

Ungefär 40% av alla människor utvecklar någon form av cancer under sin livstid och lungcancer, bröstcancer, prostatacancer och koloncancer är de vanligast förekommande. Mellan 20-25% av alla människor dör av cancer.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. Prostatacancerdödligheten har under åren 1987–2013 legat på mellan 60 och 70 dödsfall per 100 000 män. Totalt har dödligheten sjunkit sedan i början av 2000-talet och den har även sjunkit något i åldersgruppen 15–74 enligt SCB.

Prognos prostatacancer – med kirurgi ökar överlevnaden för män

Enligt en studie från Umeå universitet dör färre män i prostatacancer i landsting där man utför PSA-tester. Många kvinnor väljer att göra förebyggande kirurgi för att minska risken för bröstcancer och en fråga fler kommer ställa sig är ifall man ska även göra en förebyggande operation för att minska risken för prostatacancer.

En viktig faktor är de arvsmässiga genetiska förutsättningarna och hur det ser ut i släkten men även att göra DNA-tester och screening. Man räknar med att ungefär 10 000 män diagnosticeras med prostatacancer varje år och ungefär 2500 dör av denna cancerform.

Nästan alla män drabbas av förstorad prostata förr eller senare. När prostatan förstoras skapas ett tryck på urinröret vilket medför att urinvägsbesvär som att urinen har svårare att passera. Det finns godartad förstoring och många märker det inte överhuvudtaget.