Prostataförstoring BPH – Svårt att kissa?

Prostataförstoring

Prostata körteln är lika stor som en valnöt och den är en del av mäns reproduktiva system. Prostatakörtel är ansvarig i utsöndringen av en klar basvätska som finns i sperma vid utlösning.När du blir äldre är det vanligt med en godartad prostataförstoring. Godartad prostataförstoring kallas för BPH (Benign prostatic hyperplasia) och det är ett prostatabesvär som allvarligt påverkar de män som drabbas. Det är mycket vanligt bland män som är 50 år gamla och äldre.

Åkomman drabbar ungefär 80% av alla män. Om den inte behandlas med medicinering kan konsekvenserna bli ödesdigra. Lär dig att se tecken om du kan ha en prostataförstoring.

Tecken på att du har prostataförstoring

Det är svårare att kissa med förstorad prostata

Att känna obehag i urinering är en av de vanligaste symtomen. Det vanligaste tecknet på godartat prostataförstoring är problem att tömma urinblåsan. Ett tecken på prostataförstoring är att en förstorad prostata trycker mot urinröret som transporterar urin från urinblåsan. Det innebär att det blir svårare att båra urinera och det kan ta längre tid att bygga upp tillräckligt tryck. Så småningom kan detta leda till urinretention, där du inte klarar av att urinera. Blåsan sväller och blir smärtsamt. Detta kan vara en medicinsk nödsituation och det finns en stor risk att skada dina njurar.

Svag urinstråle
Ett vanligt besvär är att det kan ta mycket lång tid att tömma blåsan när du har BPH på grund av en svag urin ström. Du kan komma på dig själv att du står länge framför toalettstolen eller urinoaren. Om urinröret är partiellt blockerad på grund av påtryckningar från prostatan, kan endast ett litet flöde av urin komma från urinblåsan, vilket resulterar i en svag urinflöde och en lång, lång väntan på att kissa.

Start och stopp urinering
Även om urinströmmen startar kan flödet avbrytas ofta. Du kan försöka tvinga ut mer urin genom ansträngde omgivande muskler. Urinröret är inte ett rakt rör. Med ett svagt urinflöde och tryck som byggts skapas av förstorad prostata där urin kan samlas i den övre delen av röret.

Brådska att kissa och inkontinensproblem
Brådska är ett vanligt problem med de inkontinensproblem som BPH orsakar. Nerverna inuti blåsan signalerar inte till din hjärna på rätt sätt, vilket ger en plötslig, dramatisk behov av att kissa och en obehaglig känsla i blåsan. Detta kan också kallas spastisk blåsa. Spastisk blåsa kan potentiellt vara ett symptom på urinvägsinfektion eller diabetes, så tala med din läkare om du upplever urinträngningar.

Vad orsakar förstorad prostata

Orsaken till en förstorad prostata har ännu inte förståtts fullt ut, trots de många studier som gjorts för att fastställa dess troliga orsaker. Alla riskfaktorer är långtifrån identifierade. Men medicinska experter kan bara peka åldrandeprocessen och testiklarna som den enda länken till förekomsten av en förstorad prostata.

Med stigande ålder förstoras prostatan. Det verkar också finnas ett samband mellan livstilssjukdomar som högt blodtryck, fetma och hjärtsjukdomar. En normal prostata är mellan 15-20 gram medan en förstorad prostata kan ligga mellan 80-90 vilket ofta beror på avgränsande härdar av körteltillväxt (adenom).

Om man inte behandlar prostatan kan det leda till urinvägsinfektion, njurskada och vid totalt urinstop måste urinblåsan snabbt tömmas med hjälp av kateter.

Studier som utförts på djur visar att en minskning av testosteronnivån kan lämna en ökning av östrogennivån i prostatakörtel, som kan utlösa celltillväxt. Denna celltillväxt skulle innebära att prostatan sannolikt växer, eftersom nivån av testosteron kommer att fortsätta att minska. Minskningen av testosteron nivå sker naturligt bland åldrande män, vilket skulle kunna vara ett samband med utvidgningen av prostatan.

Hur kan man upptäcka om man har en förstorad prostata?

Utvidgningen av prostata eller BHP kan de diagnostiseras genom digital rektal undersökning (DRE) som utförs genom att läkaren för in sitt finger i ändtarmen på patienten. Läkaren kan känna om det finns någon onormal tillväxt av prostatan. Andra tester är prostata-specifika antigen, prostata biopsi och urinanalys.

Behandlingar vid förstorad prostata

Vanliga behandlingar är BPH-läkemedel och kirurgi. När diagnosen har gjorts, är behandlingen vanligen i form av mediciner, som är kända som alfablockerare. Man använder 2 typer av läkemedel: alfa-1-receptorblockerare och 5-alfa-reduktas hämmare.

 Mediciner som gör att musklerna kring övre delen av urinröret och prostatakörteln slappnar av
(Alfa 1 receptorblockerare)

Fördelen med denna typ av läkemedel är att de verkar snabbt vilket medför att besvären minskar.

  • Alfuzosin (Alfuzosin, Danafusin, Lafunomyl, Xatral OD)

Mediciner som gör att prostatan minskar i storlek
(S-Alfa reduktashämmare)

Tar upp till ett halvår innan läkemedlet ger full effekt.

  • En sådan alfablockerare är Finasterid som är receptbelagt. Finasterid används även som medel för hårlösa.

En mindre andel av patienter med godartat prostataförstoring behöver operereras
Det går att operera och avlägsna den förstorade vävnaden där den vanligaste operationen är Turp (transuretral resektion av prostata) där man tar bort delar av körteln med ett elektriskt upphettat verktyg som förs in via urinröret.

Källa kring medicinerna: Kloka listan för patienter 2014 från Stockholms läns läkemedelskommitté