Da vinci kirurgi och biverkningar vid prostataoperation

I stort sett alla män som behandlas för prostatacancer får biverkningar som ofta handlar om minskad livskvalitet.

Radikal prostatektomi där man avlägsnar prostatakörteln kirurgiskt är den vanligaste behandlingen och gör det möjligt för patienterna att bli friska.

Man skiljer mellan traditionell öppen prostatektomi där man lägger ett snitt på 20-25 centimeter och da Vinci kirurgi där kirurgen använder titthålskirurgi. Titthållskirurgi är betydligt mer avancerad metod att opereras och används för prostatakirurgi. DaVinci roboten har kallats för världens mest avancerade robotkirurg och styrs genom fyra armar. Metodenär mycket exakt och precis vilket innebär att patienten kan återhämta sig snabbare efter en operation.

Vid öppen prostatektomi är biverkningarna större eftersom det är ett större ingrepp och sjukhusvistelsen blir längre och man får även betydligt mer smärta. Andra problem vid prostataoperationer med den gamla metoden är större ärrbildning.

Efter operationen och strålbehandling är det vanligt med impotens och sviktande erektionsförmåga. Förmåga till orgasm finns kvar och det kommer inte längre någon sädesvätska. Andra biverkningar är urineringsbesvär och ändtarmsbesvär.

En annan vanlig biverkning vid prostatacancer är ångest och sömnsvårigheter vilket du ska berätta för din läkare om du drabbats av. Det finns också många patientföreningar som är spridda över landet där du kan få stöd. Läs mer på prostatacancerforbundet.se