Urin

Vad är urin?

Urin är en flytande biprodukt av metabolism hos människor och många djur. Urin strömmar från njurarna genom urinledarna till urin blåsan. Urinering resulterar i urin som utsöndras från kroppen genom urin röret.

Den cellulära metabolismen genererar många biprodukter som är rika på kväve och måste rensas från blod omloppet som urinsyra, och kreatinin. Dessa biprodukter utvisas från kroppen under urinering, vilket är den primära metoden för utsöndra vattenlösliga kemikalier från kroppen. En urin analys kan detektera kvävehaltiga avfall från däggdjurs kroppen.

Grumlig urin kan vara oroande, särskilt när en person inte vet orsaken. Ibland kan det signalera ett problem med urinvägarna, som uttorkning eller en urinvägsinfektion, eller det kan peka på njur problem. Varje underliggande orsak till grumlig urin har ytterligare symtom, som kan hjälpa en läkare att göra en diagnos. Kontakta alltid läkare om du är orolig.

Dricka mer vätskor kan hjälpa mot grumlig urin. Mycket unga eller mycket gamla människor har en högre risk för uttorkning. Svår uttorkning kan orsaka mer allvarliga symtom som desorientering, medvetslöshet, eller blodig eller svart avföring. Sök akut vård vid svår uttorkning.

Urinvägsinfektion är en vanlig orsak till grumlig eller mjölkaktig urin. Om urinen luktar särskilt illa kan en person ha en infektion. Tillsammans med grumlig urin kan en urinvägsinfektion orsaka andra symtom som:
Ett konstant behov av att urinera, svårigheter att urinera stora mängder eller tömma urin blåsan, brännande smärta vid urinering, illa luktande urin, smärta i bäckenet eller nedre delen av buken. Alla som upplever dessa symtom bör se en läkare för diagnos och behandling.