Urinvägsinfektion män

Urinvägsinfektion

Vad är en urinvägsinfektion?

En urinvägsinfektion (UVI) är en infektion i någon del av urinsystemet där bakterier tränger in via urinröret till urinsystemet – dvs dina njurar, urinledare, urinblåsa och urinrör.

Urinvägsinfektion är en mycket vanlig infektion och den vanligaste orsaken är en bakterie som heter Escherichia coli (E.coli). Urinvägsinfektioner kan göra urinblåsan överkänslig eftersom den skickar felaktigt signaler till kroppen om att den behöver tömmas snabb.

Urinvägsinfektioner är mycket vanligare hos vuxna än hos barn, men ca 1% -2% av barnen får urinvägsinfektioner. Urinvägsinfektioner hos yngre barn är ofta allvarligare än när vuxna drabbas.

Betydelsen av njurarna
Njurarna är ett par relativt små organ som ligger på vardera sidan av ryggraden vid midjehöjd. De har flera viktiga funktioner i kroppen, bland annat att avlägsna avfall och överflödigt vatten från blodet och få bort dem som urin. Dessa funktioner gör de viktiga i regleringen av blodtrycket. Njurar är mycket känsliga för förändringar i blodsockernivåer och blodtryck och elektrolytbalansen. Både diabetes och högt blodtryck kan orsaka skador på dessa organ.

Hur ser man om det är en urinvägsinfektion?

De flesta infektioner involverar de nedre urinvägarna – urinblåsan och urinröret. Urinvägsinfektioner orsakar inte alltid tydliga symtom, men när de gör de kan vara:

  • En stark, ihållande brådska och behov att urinera
  • Smärta eller en brännande känsla när du kissar
  • Små mängder urin som kommer ut
  • Grumligt urin
  • Urin som är rött, ljust rosa eller cola färgat – dvs tecken på blod i urinen
  • Starkt doftande urin
  • Bäckensmärta, hos kvinnor
  • Rektal smärta hos män

Kvinnor löper större risk att utveckla en urinvägsinfektion än män. En infektion som är begränsad till urinblåsan kan vara smärtsamt och irriterande. Dock kan allvarliga konsekvenser uppstå om den sprider sig till njurarna.

Behandlingar för urinvägsinfektion

Besök alltid läkare vid urinvägsinfektion
Besök alltid en läkare om du misstänker urinvägsinfektion. Varje typ av UVI kan leda till mer specifika tecken och symptom, beroende på vilken del av urinvägarna är infekterad.

Antibiotika är den typiska behandlingen för en okomplicerad urinvägsinfektion och man måste se till att inte avbryta behandlingen eftersom det finns risk att bakterier finns kvar.

Vid mer komplicerade fall gör man undersökningar med cystoskopi, ultraljud, röntgenundersökningar mm