Vaccin mot prostatacancer

Det enda vaccin som godkänts specifikt för att behandla cancer i USA är Provenge som används för prostatacancer. PROVENGE® (sipuleucel-T) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla vissa patienter med avancerad prostatacancer. Provenge produceras från dina egna immunceller.

För mer information se läkemedelsverket

Webbplats: http://www.provenge.com

Läkemedlet är avregisterat från FASS.
Aktiv substans: autologous peripheral blood mononuclear cells CD54+, human, PAP-GM-CSF activated