Vaccin mot prostatacancer

Det enda vaccin som godkänts specifikt för att behandla cancer i USA är Provenge som används för prostatacancer. PROVENGE® (sipuleucel-T) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla vissa patienter med avancerad prostatacancer. Provenge är en immunterapi som produceras från dina egna immunceller.

Män i studien hade prostatacancer som hade spridit sig till andra delar av deras kroppar trots hormonbehandling, och inte använde receptbelagda smärtstillande medicin för att hantera cancerrelaterad smärta

För mer information se läkemedelsverket

Webbplats: http://www.provenge.com

Läkemedlet är avregisterat från FASS.
Aktiv substans: autologous peripheral blood mononuclear cells CD54+, human, PAP-GM-CSF activated